โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีจักรยานยนต์ไฟฟ้า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีจักรยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีจักรยานยนต์ไฟฟ้า ณ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัท ฟิลด์เทค ออโตโมชั่น จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครู จากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีจักรยานยนต์ไฟฟ้าต่อไป