ารพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ารพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ๔ ฝ่าย และนายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นายอรัญ สิงห์คำ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยากรพี่เลี้ยง ในโอกาสที่ได้มานิเทศ ติดตาม นายชุมพล พลเสนา ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ที่ได้มาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงาน หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สถานศึกษาแห่งที่ ๑ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี