การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ

การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป