แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดประเมินผลการปฏิบัติงานครูพิเศษสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดประเมินผลการปฏิบัติงานครูพิเศษสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมิน ครูพิเศษสอน เข้าร่วมการประเมินอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังคำแนะนำและพัฒนาตนเองของครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ต่อไป