แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ร่วมกับบริษัท เอ.พี.ไอ เทค จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า (รถยานยนต์ FI และจักรยานไฟฟ้า)

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ร่วมกับบริษัท เอ.พี.ไอ เทค จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า (รถยานยนต์ FI และจักรยานไฟฟ้า)

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า (รถยานยนต์ FI และจักรยานไฟฟ้า) ซึ่งแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ร่วมกับบริษัท เอ.พี.ไอ. เทค จำกัด ดำเนินโครงการอบรมระหว่างวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล โดยมีนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ครู นักศึกษา และช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ๆสนใจ เข้าใจเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า หลักการทำงานของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและการวิเคราะห์อาการผิดปกติ สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่เสียหายจากการใช้งานได้ต่อไป