การจัดทำแบบสำรวจยินในการฉีดวัคซีน Pfizer

การจัดทำแบบสำรวจยินในการฉีดวัคซีน Pfizer

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
👉การจัดทำแบบสำรวจยินในการฉีดวัคซีน Pfizer
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1- 3 และ ปวส. 1 – 2
(ตามความสมัครใจ) ภายในวันที่ 22 กันยายน 2564
รายละเอียดดังแนบ >>>คลิก<<<