โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม โดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ Arduino และ IoT

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม โดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ Arduino และ IoT

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม โดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ Arduino และ IoT ณ ห้องเรียน 325 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้คณะครู และผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกลไกการออกแบบนวัตกรรม อันเป็นทักษะอันพึงประสงค์ที่สำคัญข้อหนึ่งของการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป