การประเมินพนักงานราชการทั่วไป (ครู) และ (ด้านบริหารงานทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

การประเมินพนักงานราชการทั่วไป (ครู) และ (ด้านบริหารงานทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประเมินพนักงานราชการทั่วไป (ครู) และ (ด้านบริหารงานทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน และผู้เข้ารับการประเมิน เข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป