วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ ๑ – ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ๒ ท่าน ได้แก่ คุณสุริยันต์ ยืนยั่ง และคุณสเปน สิทธิโสม จากศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย บริษัทเกียรติสุรนนท์ อุบลราชธานี จำกัด ซึ่งมีนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะขับขี่ปลอดภัยให้แบบเข้มข้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยการสร้างจิตสำนึกการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยที่ถูกต้อง ต่อไป