การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้แก่ นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล และนายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายอนุพันธ์ จารุพงษ์ ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายศิริชัย ปรัชพันธ์ อดีตครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล และนายประสิทธิ พลศรี อดีตครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Technical College of Academic for Teacher and Personnel Development Center (ATD Center)