รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการงานปกครอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการงานปกครอง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการงานปกครอง ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องระเบียบเกี่ยวกับงานปกครอง การทำงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป