14 พ.ค. 66 รณรงค์และเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.

14 พ.ค. 66 รณรงค์และเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.