การประชุมหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ในฝ่ายวิชาการ

การประชุมหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ในฝ่ายวิชาการ

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ในฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือข้อราชการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป