ประกาศเลือนกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปี 2563

ประกาศเลือนกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปี 2563