ประกาศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

ประกาศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

ประกาศจากงานการเงิน
สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาทให้ติดต่อยื่นเอกสารหลักฐานการขอรับเงิน ได้ที่ ห้องการเงิน ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 พ.ย. 2564