ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จากวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี