ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2567 (ประเภทโควตา)
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2566

 

 

 

***รายละเอียดการรับสมัคร***


 

 

***ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา***