ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการรับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตามเอกสารที่แนบอยู่ด้านล่าง