ประกาศ จากงานการเงิน เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน ทราบเกี่ยวกับการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี

ประกาศ จากงานการเงิน เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน ทราบเกี่ยวกับการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี

ขอแจ้งข่าวสาร จากงานการเงิน เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน ทราบเกี่ยวกับการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ของ ปวช.1-3 ภาคเรียนที่ 1/2564ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นการแจ้งการโอนเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน เป็นครั้งที่ 1 ในกรณีที่แจ้งเลขที่บัญชีเป็นของธนาคารกรุงไทย เงินจะโอนเข้าวันนี้ แต่ในกรณีที่แจ้งเลขที่บัญชีเป็นของต่างธนาคาร เช่น ออมสิน, กสิกร เงินจะทำการโอนเข้าให้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ในกรณีผู้ที่ไม่มีรายชื่อตามที่งานการเงินแจ้งนั้น สาเหตุอาจจะเกิดจากการที่ผู้ปกครองหรือนักเรียน ส่งเอกสารล่าช้ากว่ากำหนด เราจะทำการโอนเงินให้ในครั้งต่อไป ในกรณีที่ส่งเอกสารแล้วแต่เอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้น ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน นำส่งด้วยช่องทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน เท่านั้น ย้ำ!!! ไม่อนุญาตให้ ผู้ปกครองหรือนักเรียน มาส่งเอกสารด้วยตนเองที่วิทยาลัย เนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ