การประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นร่างข้อบังคับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ … ว่าด้วยใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน (AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE: AML PART ๖๖) ครั้งที่ ๒

การประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นร่างข้อบังคับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ … ว่าด้วยใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน (AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE: AML PART ๖๖) ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอภิสิทธิ์ พรมดอน Training Manager ดร.ทิพวรรณ สายพิณ Quality Assurance Manager พร้อมด้วยคณะ Managers เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นร่างข้อบังคับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ … ว่าด้วยใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน (AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE: AML PART ๖๖) ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft teams ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกลศ เสนาลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและผู้ประจำหน้าที่ ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม นอกจากนี้มี นายยศพล คลี่ขจาย ครูผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม Onsite ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ