ศูนย์ (Fix it Center) นำเรือออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ศูนย์ (Fix it Center) นำเรือออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ (Fix it Center)แบบถาวร พร้อมด้วยนายวสันต์ สุดหา นายวิระพงศ์ รองทอง และสิบเอกเดชศรี พนมเขต ครูแผนกวิชาเครื่องกล นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล นำเรือออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อขนย้ายสิ่งของต่างๆเช่น ตู้เย็น โต๊ะ โซฟา แอร์บ้าน และสิ่งของต่างๆ ให้กับชาวบ้าน ภายในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี ณ ซอยนาคำ ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี