วท.อุบลฯ จัดการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน

วท.อุบลฯ จัดการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางดาราวรรณ รอดสิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และนายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินอย่างพร้อมเพรียง