วท.อุบลฯ ร่วมร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา นศท. ตามรอยพ่อ เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร

วท.อุบลฯ ร่วมร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา นศท. ตามรอยพ่อ เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายบัญชา หาแก้ว นายศตวรรษ วารินทร์ นายปัญญา บุญเล่ห์ และนายพีรคุปต์ ทิพยจันทร์ ครูผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา นศท. ตามรอยพ่อ เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร และวัดศรีอุบลรัตนาราม ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร