โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างยนต์ หลักสูตรงานซ่อมพ่นสีรถยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ

โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างยนต์ หลักสูตรงานซ่อมพ่นสีรถยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างยนต์ หลักสูตรงานซ่อมพ่นสีรถยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นำนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายกิติพันธ์ บำรุงทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Technical Training นายประธง จันทรตรี และนายคำรณ จุลคีรี วิทยากรฝ่ายอบรม บริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป