ลงทะเบียนซัมเมอร์ สำหรับผู้ที่นำมาลงทะเบียนที่การเงิน

ลงทะเบียนซัมเมอร์ สำหรับผู้ที่นำมาลงทะเบียนที่การเงิน

ลงทะเบียนซัมเมอร์ สำหรับผู้ที่นำมาลงทะเบียนที่การเงินในวันศุกร์ที่ผ่านมา
รายชื่อ ปวส. >>>คลิก<<<
รายชื่อ ปวช. >>>คลิก<<< 
สามารถชำระได้ ภายในวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565
🕗ในเวลา 09.00 – 14.00 น.