ประกาศงานทะเบียน เรื่อง การให้ผู้เรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน – นักศึกษา

ประกาศงานทะเบียน เรื่อง การให้ผู้เรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน – นักศึกษา

📣📣ประกาศงานทะเบียน📣📣
เรื่อง การให้ผู้เรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน – นักศึกษา