ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
📌📌ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตามประกาศนี้ ลำดับที่ 1มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ และทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.00 น. ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี