ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 มาทำการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 มาทำการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

📣📣ประกาศจากงานทะเบียน📣📣
ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 มาทำการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ที่งานทะเบียน อาคารอำนวยการ
ตามวันและเวลาดังนี้