ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2566
📌📌และกำหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นั้น
บัดนี้ วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้