ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โดยกำหนดสอบใน วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565