โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสาขาวิชาช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสาขาวิชาช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีประธานประสานงานสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบการวิชาชีพช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสาขาวิชาช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรการบริการและปรับแต่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้ากฎหมายกรมการขนส่งทางบก ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔/นายกสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบการวิชาชีพช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู แผนกวิชาเครื่องกล เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ต่อไป