เรื่อง การจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

เรื่อง การจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ประกาศจากงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เรื่อง การจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประชาชนที่มีเครื่องใช้ชำรุด เช่น อุปกรณ์เครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ งานเชื่อม และอื่น ๆ สามารถนำเครื่องใช้ชำรุด รับการซ่อมฟรีค่าแรง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕ ๒๔๐ ๕๗๗ ต่อ ๓๐๕ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔