ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ตารางกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ตารางกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ตารางกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2566