แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
“กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 31 มกราคม 2566”

>>>กรอกแบบฟอร์มคลิก<<<