วท.อุบลฯ เข้าพบ นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน ประธานมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วท.อุบลฯ เข้าพบ นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน ประธานมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และคณะ ให้เกียรติเข้าพบ นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน ประธานมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การบินและอวกาศ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาช่างอากาศยาน โดยสนับสนุนการยืมเครื่องบินรุ่น CASA212-100 เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรมในหลักสูตร B1.1 และเพื่อให้การฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ต่อไป #เรียนดีมีความสุข #เข้าพบประธานมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ #PRวทอุบลฯ