แผนกวิชาการบัญชี ซ้อมรำให้กับนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ๒๓๑ ปี “ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

แผนกวิชาการบัญชี ซ้อมรำให้กับนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ๒๓๑ ปี “ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางมลีทอง จารุพงษ์ นางทิพากร แต้ศิริเวชช์ และนางกัลยกร อมรคำตัน ครูแผนกวิชาการบัญชี ซ้อมรำให้กับนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ณ อาคารหอประชุมโดมน้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ๒๓๑ ปี “ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป