ต้อนรับคณะครู จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ต้อนรับคณะครู จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวทิพยดา สาระชาติ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะครู จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน และเดินทางมาส่ง นางสาวดุษฎีพร ดวงศรี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี