กิจกรรมหน้าเสาธง 1 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมหน้าเสาธง 1 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาและกล่าวปิดโครงการศัพท์ช่างวันละคำ (A Word A Day) ดำเนินโครงการโดย นางสาวรัญยารัตน์ สิงห์คำ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยกล่าวถึงเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของภาษาอังกฤษ การนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#กิจกรรมหน้าเสาธง๑_กุมภาพันธ์_๒๕๖๗
#PRวทอุบลฯ