วท.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป