แผนกวิชาการบัญชี เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ และทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

แผนกวิชาการบัญชี เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ และทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางเบญญาดา อ่อนน้อม หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี พร้อมคณะครู แผนกวิชาการบัญชี นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาการบัญชี เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ และทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยากรจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ต่อไป