บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบเจลแอลกอฮอล์

บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบเจลแอลกอฮอล์

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๕๐๐ ขวด ให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี