วท.อุบลฯ มอบเกียรติบัตร บริษัท มงคลคาเซ็นเตอร์ จำกัด ยอย่องให้เป็นผู้มีความเสียสละและมีจิตอาสา

วท.อุบลฯ มอบเกียรติบัตร บริษัท มงคลคาเซ็นเตอร์ จำกัด ยอย่องให้เป็นผู้มีความเสียสละและมีจิตอาสา

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษเเละการบริการชุมชน นายวันชัย นิยมวงศ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) แบบถาวร นายสุนันท์ อินทร์งาม ครูผู้ทรงคุณค่า แผนกวิชาเครื่องกล และนายวสันต์ สุดหา ครูแผนกวิชาเครื่องกล เข้ามอบเกียรติบัตรให้แก่ คุณมงคล จุลทัศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความเสียสละและมีจิตอาสา ที่ให้ความอนุเคราะห์นำรถยกสูง จำนวน ๒ คัน เพื่อนำมาใช้ในการสำรวจพื้นที่ และเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมา ณ บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี