ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ โดยมีแผนกวิชาที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ๑.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ๒.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง ๓.แผนกวิชาช่างยนต์ ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทองแดง และ ๔.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ การประกวดผลงานสะเต็ม (STEM Education) ระดับ ปวส.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญเงิน ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง