การประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

การประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการนี้มี นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เป็นประธานในการประเมิน โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ในส่วนของการประเมินเริ่มจากรับฟังการนำเสนอข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมบัวแดง หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตามลำดับ