ผู้อำนวยการและคณะ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฉบับที่ ๗

ผู้อำนวยการและคณะ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฉบับที่ ๗

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ และนายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อฯ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของแผนกวิชาโยธา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม โดยมีคณะครูแผนกวิชาดังกล่าวร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น