รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความยินดีและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้อีกด้วย