วท.อุบลฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับปวช.

วท.อุบลฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับปวช.

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนายวัชรพล โสภาพรม นักเรียน ระดับชั้นปวช.๑ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับปวช. โดยมีนายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย นายกายสิทธิ์ นามลาด ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เป็นครูผู้ควบคุม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง