วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้คณะครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม แผนกวิชาช่างอากาศยาน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป