ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน (COVID-19)

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน (COVID-19)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน (COVID-19)