ความพร้อมและความเหมาะสมด้านสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ความพร้อมและความเหมาะสมด้านสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นางจินดา จิตต์วราวงษ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และคณะทำงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เข้าตรวจการเตรียมความพร้อมและความเหมาะสมด้านสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอุตสาหกรรมระดับ ๑ (แบบ มฐ.๑) ณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยการเข้าตรวจความพร้อมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี